O nama

Preduzeće S-Biom je osnovan 2013. a počeo je sa aktivnim radom 2014. godine. Naša osnovna proizvodnja je proizvodnja peleta, ali zbog želje da sve drvne ostatke preradimo i maksimalno iskoristimo bio-obnovljivu energiju od drugih drvnih sortimenata (koji nisu pogodni za proizvodnju peleta) proizvodimo i briket.
 

Mi smo mešavina holandske investicije i srpskog menadžmenta imamo striktnu kontrolu tehnološkog procesa proizvodnje kao i kontrolu kvaliteta završnog proizvoda. Ideja da se zaposle lokalna radna snaga i forsira saradnja sa lokalnim srpskim firmama (transport, drvo prerađivači, vlasnici šuma i lokalna šumska gazdinstva)

Deo poslovne filozofije je i društveno – socijalna odgovornost kao što su bile pomoći tokom poplava ali isto tako i pomoć u finansiranju nekih kulturnih događaja.

20150508 1305211

Generalno, mislimo da ova interakcija između Holandije i Srbije može doneti profit sa jedne strane ali i porast zaposlenosti i razvoj ekonomije sa druge, zajedno sa socijalno odgovornom poslovnom politikom.

dzakovi

TOP